Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Μουσείο Ακουι

Το Μουσείο της «Άκουϊ»

Ο Σύλλογος «Mediterraneo»  έχει διοργανώσει μια μόνιμη έκθεση για τη Μεραρχία «Άκουϊ» στην Κεφαλονιά από το 2001, στην οποία εκτίθενται φωτογραφίες, έγγραφα και αντικείμενα ανήκοντα στους στρατιώτες και αξιωματικούς της εν λόγω Μεραρχίας. Οι προσωπικοί φάκελοι, που συγκροτήθηκαν σε συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους ή και συγγενείς, περιέχουν  το Φύλλο Μητρώου, ανέκδοτες φωτογραφίες και συχνά επίσης την προσωπική αλληλογραφία των στρατιωτικών. Ένα μεγάλο μέρος από τα πολεμικά κειμήλια βρέθηκαν από τους κατοίκους της Κεφαλονιάς μετά τον πόλεμο, οι οποίοι τα είχαν διαφυλάξει επί χρόνια και στη συνέχεια, τα εμπιστεύθηκαν στο Σύλλογο «Mediterraneo»  προκειμένου να εκτίθενται στο κοινό, φυλασσόμενα στο Μουσείο της «Άκουϊ».